dongyuan

habarlar

 • 5W-20W HPMC Putty himiki poroşokdan ýasalan kafel ýelim gurluşyk gurluşyk zawody üçin göni satuw

  Garaşylyşy ýaly, aşhana abatlamak üçin iň gymmat otaglaryň biri bolmagynda galýar.Geň däl: şkaflar, kassalar we potratçylar bilen jaýyň ýüregini täzeden düzmek býudjet zarbasy bolup biler.Someöne käbir meseleleri özüňiz ýerine ýetirip, pul tygşytlap bilersiňiz.Birnäçe esasy gurallary we materiallary ulanyp, insta ...
  Koprak oka
 • Howa HPMC goşmak, ýelimlilik näçe ýokary bolsa şonça gowy?

  Howa HPMC goşmak, ýelimlilik näçe ýokary bolsa şonça gowy?

  BIZIAC Zawod MIAN ÖNÜMLER HPMC & VAE Jinan Dongyuan Chemicals Co., Ltd 13 ýyldan gowrak wagt bäri HPMC & VAE önümçiligine ünsi jemleýär.Hil taýdan aýratyn.Gurluşyk himiýa pudagynda sellýuloza efir önümçiliginiň ulanylyşyny bilýärsiňizmi?Sellýuloza efir ion däl bir görnüş ...
  Koprak oka
 • Gidroksipropil metil sellýulozasynyň esasy ulanylyşy (HPMC)

  Gidroksipropil metil sellýulozasynyň esasy ulanylyşy (HPMC)

  HPMC gurluşyk materiallarynda, örtüklerde, sintetiki rezinlerde, keramika, lukmançylyk, azyk, dokma, oba hojalygy, kosmetika, temmäki we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.HPMC-ni bölmek bolar: gurluşyk, iýmit we derman.Häzirki wagtda içerde öndürilenleriň köpüsi ...
  Koprak oka
 • Sergi we toparlaýyn syýahat

  Sergi we toparlaýyn syýahat

  Häzirki wagtda kompaniýanyň önümleri ondan gowrak spesifikasiýa bilen üç sany esasy gidroksipropil metil sellýuloza (HPMC), üýtgedip bolýan polimer tozy (VAE) we gidroksipropil krahmal efirini (HPS) emele getirdi.Ygtybarly hyzmatdaş hökmünde kompaniýa täze tehnologiýany ulanýar ...
  Koprak oka
 • Jinan Dongyuan Chemicals Co., Ltd.

  Jinan Dongyuan Chemicals Co., Ltd.

  Gidroksipropil metil sellýuloza suwly ergininiň ýapyşyklygy näme?Gidroksipropil metil sellýulozasynyň gurluşyk pudagynda giň geljegi bar we ajaýyp galyňlaşma we suw saklaýyş aýratynlyklary gurluşykda ulanylýar ...
  Koprak oka