dongyuan

Önümler

Kafel ýelimi üçin gidroksipropil metil sellýuloza, ulanylýan HPMC keramiki kafel ýelimini düzeltmek üçin pol ýelimi

Gysga düşündiriş:

Klassifikasiýa :: Himiki kömekçi agent

CAS belgisi: 9004-65-3

Beýleki atlar: HPMC

PH: 5 - 8

Arassalygy: 98%

Iscapyşmazlyk: 200000

Üstünlikleri: açylyş wagty we sazlanylýan wagt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Keramiki kafel ýelimine göni ýapyş usuly bilen talaplar:
Gowy işlemek, aňsat işlemek, taýak däl pyçak
Gowy başlangyç ýelme
Inçe pasta usuly bilen kafel ýelimine has ýokary talap:
Işlemek aňsat, işlemek aňsat, taýak däl pyçak
Wertikal garşy gowy täsir
Uzak açylýan wagt, gowy çyglylyk
Uzak sazlap boljak wagt
Dürli baglaýjy talaplara dürli gurluşyk usullary üçin dürli sellýuloza efir önümlerini aňsatlyk bilen kanagatlandyryp bileris.Dongyuan sellýuloza kafel ýelimini ajaýyp çygly ýelmeşme, saglyga garşy öndürijilik we açylyş wagty bilen üpjün edip biler.
Dongyuan sellýuloza efir önümleri, daşky gurşaw temperaturasynda-da dürli binanyň üstünde dürli görnüşli plitkalaryň rahat gurulmagyny üpjün edip biler.

Gidroksipropil metil sellýulozasynyň (HPMC) esasy aýratynlyklary

1. Suwuň saklanmagy
HPMC diwar ýaly siňdiriji materiallaryň üstünde ulanylanda, suwuň ýitgisini netijeli azaltmagyň aýratynlyklaryna eýe.

2. Suwda ereýär
HPMC sowuk suwda ereýär, ýöne gyzgyn suwda däl.

3. Organiki ergin
HPMC-iň organiki ikilik we suw erginleriniň bir böleginde eräp bilmegi üçin ýörite gidrofob funksional topary bar.

4. PH durnuklylygy
HPMC PH, adatça 3.0-11.0 aralygynda durnukly, HPMC-iň çözülişi PH bahasy bilen amala aşyrylýar.

5. Ion däl çalyşma
HPMC suwly ergindäki beýleki goşundylar bilen utgaşyp biler we durnukly suwda erän kombinasiýany üpjün edip biler.

6. Galyňlaşma we ýelme
HPMC ýelmeşmegi galyňlaşdyrmak we berkitmek häsiýetlerine eýedir.

7. togtadyldy
HPMC çözgüdiň asma durnuklylygyny gowulandyryp biler.

8. malylylyk jeli
Temperatura belli bir derejede ýokarlananda HPMC ergini geler.Erginiň temperaturasy peselende, jelasiýa hadysalary ýitýär.

9. çalgy
HPMC häsiýetleri gurluşygy gowulaşdyryp, sement esasly önümleri gaýtadan işlemegi we keramiki kafel ekstruziýa öndürijiligini gowulandyryp biler.

10. faceerüsti işjeňlik
HPMC ýerüsti işjeňlik aýratynlyklary gorag kolloid we emulsiýa üçin zerur çözgüdi üpjün edýär.

11. Membrana
HPMC aç-açan çeýe we gaty film döredip biler, ýagy netijeli ýapyp biler.

12. Mikroblara we çyglylyga çydamly
Uzak möhletli ammarda HPMC bakteriýalaryň çozmagynyň öňüni alyp biler, şonuň üçin gowy ýapyşyk durnuklylygyny üpjün edip biler.

13. Emulsiýa
HPMC ACTS çözgüdinde durnuklylyk emulsiýasy hökmünde hereket edýär.

Arza

Gidroksipropil metil sellýuloza2

Önümiň parametrleri

Haryt Standart
Daş görnüşi ak poroşok
Usulyýet mazmuny,% 19.0-24.0
Gidroksipropiliň düzümi,% ≥10
Iscapyşmazlyk, mpa.s 50000-200000
Çyglylyk,% ≤5
Galyndy (Aş),% ≤5
PH bahasy 5-8
Inçe, mesh 100
Saklamak kölegesinde
Gaplamak Bir halta üçin 25 kg

Bukja

Içinde PVX plastik paketlere gaplanan 25 kg kraft kagyz goşma halta gaplamasy.

Gidroksipropil metil sellýuloza03
Gidroksipropil metil sellýuloza01
Gidroksipropil metil sellýuloza3

Sorag-jogap

1. Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga.
Iberilmezden ozal elmydama soňky gözleg.

2. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
HPMC, RDP, krahmal efir

3. Näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
Biz hakyky zawod we öz hil gözegçilik gullugymyz bar, şonuň üçin çykdajylary göwnejaý dolandyryp bileris we ýokary hilli eltip bileris.

4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, E XW.
Kabul edilen töleg walýutasy: USD.
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, D / P.
Gepleşik dili: Iňlis, Ispan, Rus.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň