dongyuan

Önümler

Gündelik himiki önümler üçin ýokary hilli gidroksipropil metilseluloza Hpmc

Gysga düşündiriş:

CAS NOOK: 9004-65-3

Programma: ýuwujy serişdeler, duş jeli, şampun, el arassalaýjy, ýuwujy suwuk we beýleki gündelik önümler.

“Dongyuan” ulanyjylara gündelik himiki derejeli ýöriteleşdirilen sellýuloza D1200NO5S bilen üpjün edip biler.

Töleg usuly: T / T, L / C, D / P.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gündelik himiki derejeli HPMC beýany

Gündelik himiki derejeli ýörite sellýuloza efiriniň galyňlaşmagy, köpürjik stabilizasiýasy, emulsiýa, aňsat dispersiýa we beýleki häsiýetleri bar we beýleki gündelik himiki önümler ýuwujy serişdelerde, duş jeli, şampun, el arassalaýjy, ýuwmakda giňden ulanylýan dürli goşundylar bilen oňat sazlaşyklydyr. suwuk we beýleki önümler.

Önüm aýratynlyklary

Cold Sowuk suwuň gowy ýaýramagy.
Ajaýyp we birmeňzeş ýerüsti bejergiden soň, aglomerasiýa we deň däl dargamak üçin sowuk suwda çalt dargap, ahyrsoňy birmeňzeş we doly suwly çözgüt alyp bolýar.

● highlyokary täsirli galyňlaşdyryş täsiri.
Diňe galyňlaşdyrmak kyn bolan beýleki galyňlaşdyryjylar üçin täsirli bolan erginiň yzygiderliligini almak üçin diňe az mukdarda goşundy gerek.

● Howpsuzlyk.
Ygtybarly we zäherli däl, adam bedeni tarapyndan siňdirilip bilinmez, fiziologiki taýdan zyýany ýok.

● Gowy utgaşyklyk we ulgam durnuklylygy.
Ion däl material hökmünde ion goşundylary bilen täsir etmek aňsat däl.Ulgamyň durnuklylygyny saklamak üçin beýleki goşundylar bilen gowy işläp biler.

● Gowy emulsiýa we köpürjik stabilizasiýasy.
Surfaceerüsti işjeňlik bilen, ergin üçin gowy emulsifikasiýa effekti berip biler we erginiň köpüsini durnukly saklap biler we döwmek aňsat bolmaz, bu çözgüdi gowy ulanar.

Hes hesapyşmagyň başlangyç tizligine gözegçilik etmek.
Önümiň dispersiýa tizligi we ýelme tizligi talaplara laýyklykda sazlanyp bilner.

Light lightagtylygyň ýokary geçirijisi.
Specialörite sellýuloza efir önümi, çig maldan başlap, ýörite optimizasiýa üçin önümçilik prosesine çenli, ajaýyp geçirijisi bar, aýdyň we anyk çözgüt alyp biler.

Önüm prametrleri

Gündelik himiki önümler üçin ýokary hilli gidroksipropil metil sellýuloza Hpmc
Metoksiliň mazmuny% 20.0-30.0
Gidroksipropil% 7.0-12.0
Kül mazmuny% ≤5
PH bahasy 4.0-8.0
Çyglylyk% ≤5
Gelip çykyşerature 60-75
Iscapyşmazlyk 50000-200000cps düzülip bilner

Fiziki-himiki aýratynlyklary

1. Daşky görnüşi: Ak ýa-da ak poroşok
2. Bölejikleriň ululygy: 80 meshiň geçiş derejesi 100%, 100 meshiň geçiş tizligi 99,5% -den ýokary
3. Zarýad: 280-300 ℃
4. Görnüş dykyzlygy: 0. 25-0.70g / sm (köplenç 0,5g / sm töweregi), bu paý 1,26-1.31
5. Termohrom temperaturasy: 190-200 ℃
6. faceerüsti dartyş: suwly erginiň 2% -i 42-56dyn / cn

Gaplamak we eltip bermek

Gap: 25 kg / sumka
Eltip beriş wagty: Töleg alandan 2-7 gün soň.

Gidroksipropil Metilseluloza Hpmc
Gündelik himiki synp 3
Gündelik himiki synp2
Gidroksipropil Metilseluloza Hpmc1

Arza

Gidroksipropil Metilseluloza Hpmc goýmasy
Gidroksipropil Metilseluloza Hpmc amaly1
Gidroksipropil Metilseluloza Hpmc amaly2

Sorag-jogap

1. Öndüriji?
Hawa, öz zawodymyz we laboratoriýamyz bar.

2. Sitata almak islesem, size haýsy maglumatlary habar bermeli?
Size zerur hil, meselem.Derňew, arassalyk ýa-da ýekeje haramlyk - Size zerur mukdar - USP ýaly isleýän standartyňyz.

3. Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris we müşderi tarapy ýük bahasyny tölemeli.

4. Tölegi nädip etmeli?
Main do T / T, L / C, D / P Şeýle hem Western Union, Money Gram, Bank Transfer-i kabul edip bileris.

5. Harytlary haçan eltip berersiňiz?
Mysal üçin, tölegden soň takmynan 2 iş gününde;has uly sargytlar üçin (6000 kg-dan gowrak), tölegden soň takmynan 5-7 iş gününde.

6. Harytlary nädip eltip bilersiňiz?
DHL, TNT, UPS, FEDEX, EMS, China Air Post bilen berk hyzmatdaşlygymyz bar.Konteýner önümleri üçin deňiz ýüklerini edip bileris.Şeýle hem, öz iberiş ekspeditoryňyzy saýlap bilersiňiz.

7. Önümleriňizi kanagatlandyrmasak näme etmeli?
Hilini tassyklamak üçin ilki bilen size COA (Analiz şahadatnamasy) ibereris, ýöne önümlerimizi COA bilen tassyklamadyk bolsaňyz, synag netijäňizi görkeziň, biz size bir gezek gaýtaryp bereris tassykla.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    baglanyşykly önümler