dongyuan

Önümler

Öz-özüni tekizlemek üçin hytaý himiki serişdeleri gidroksipropil metil sellýuloza HPMC

Gysga düşündiriş:

1. Klassifikasiýa: Himiki kömekçi agent

2. CAS belgisi: 9004-65-3

3. Ulanylyşy: Örtük kömekçi serişdeleri, Nebit goşundylary, Surfaktantlar, Suw arassalaýjy himiki serişdeler

4. Gelip çykan ýeri: Jinan, Hytaý

5. Arassalygy: 98%

6. PH: 5 - 9


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Dongyuan himiki pes ýapyşykly sellýuloza efir 400 ýapyşyklygy, öz-özüni tekizlemek üçin aýratyn.
Bu görnüşdäki HPMC, gurluşyk netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan ölen agramyň we azajyk daşarky güýçleriň täsiri astynda awtomatiki usulda tekizlenip bilner.Gowy yza tesdiriji hereket we durnuklylyk.
Artezian tekizleýiş önümleriniň yza çekiliş wagtyny köpeldiň, artezian tekizleýiş önümleriniň garyşmagy we gatylaşmagy wagtynda bölünişik, delaminasiýa we gan akma ýüze çykmaz.
Öz-özüňi düzýän önümiň gowy eşik garşylygy bolsun.

Haryt ady HPMC (Gidroksipropil metil sellýuloza)
Marka ady Dongyuan
Bölejikleriň ululygy 95% 80 meshden geçýär
Iscapyşmazlyk (Brukfild RVT2%, 20) c cps) 100-80000
Metoksiliň düzümi% 19-30
Gidroksipropiliň mazmuny% 4-12
Gelip çykan ýeri Jinan, Hytaý
Arza Haly, gips, minomýot, termiki izolýasiýa minomy, suw geçirmeýän minom, ýaryşa garşy minom, daşy daşy, esaspalto, abatlaýyş howasy, içerki we daşarky diwar çüýleri, öz-özüni tekizlemek, bilelikdäki garyndy, interfeýs serişdesi, kafel ýelimi, örtük materialy
Baha standarty gurluşyk derejesi
Daş görnüşi ak ýa-da ak poroşok
Sargyt talaplaryna ýa-da şertnamasyna laýyklykda

HPMC goýmalary

Gurluşy: kafel ýelimleri, diwar ýelmeşýän / palto, gips / reňkli minomlar, EIFS, kafel örtükleri, bilelikdäki doldurgyç, öz-özüňi tekizlemekbirleşmeler, ýuwujy serişdeler, suw esasly boýaglar we örtükler we ş.m.

Öý önümleri: şampun, ýuwujy serişde we ş.m.

PVC / PEC: plastmassa emele getirýän galyndy çykaryjy serişde, ýumşadyjy, çalgy ýaglary.

Boýaglar we syýa: galyňlaşdyryjy serişde, dargadyjy serişde we stabilizator.

Öz-özüňi düzmek üçin ulanylýan nusga

Öz-özüňi düzmek üçin ulanylýan nusga

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak: 25 kg / sumka

Gaplamak
gidroksipropil metil sellýuloza HPMC03
gidroksipropil metil sellýuloza HPMC04

Töleg şertleri we gowşuryş

Töleg usuly: T / TL / CD / P Nagt Western Union
Eltip beriş wagty: tonna 14 tonna 3-7 gün;≦ 100 tonna 7-14 gün

Barlagyň hilini almak üçin nusga

K 1kg mugt nusga berýäris, ýöne gyssagly töleg tölemek üçin müşderi tarapyna mätäç.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň