dongyuan

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

俯拍 - 园区 (5) - 修改 _ 副本

“Jinan Dongyuan Chemicals Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong welaýatynyň Jinan şäherinde ýerleşýär.
Kompaniýamyzyň professional önümi gidroksipropil metil sellýuloza efiri (HPMC) we üýtgedip bolýan polimer tozy (RDP).Garaşsyz gözleg we ösüş ukybymyz, esasy önüm ýokary derejeli gurluşyk derejesi HPMC we RDP.Annualyllyk önümçiligi 40000 tonna.
Zawod bir meýdany tutýar80mu, gurluşyk meýdany45000inedördül metr we bar135Adaty himiýa barlaghanalarynda uzak möhletli ylmy gözleg hyzmatdaşlygy bar.Zawod Germaniýadan öňdebaryjy enjamlary hem hödürleýär.Güýçli tehniki goldaw, häzirki zaman önümçilik tehnologiýasy, birinji derejeli önümçilik liniýasy, şeýle hem önümçilik üçin çig mallara berk gözegçilik etmek kompaniýamyzyň önümleriniň hilini halkara birinji derejeli, ýokary arassalygy, ýokary hilli edýär.
Hünärmen, dogruçyl we ýokary hilli kärhana pelsepesi bilen köp sanly içerki we daşary ýurtly müşderi gazandyk we satyn alyş nyrhy has ýokary boldy86%.
Dünýä müşderilerini zawodymyza baryp görmek we biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.

Jinan Dongyuanyň artykmaçlyklary

1. Nemes import edilýän gorizontal reaktor enjamlary

2. Eterifikasiýa wagty beýleki zawodlardan has uzyn.

3. Önümçiligi ýatdan çykaryň.Her önümçilik ädiminde seresaplylyk bilen.

4. Her bir müşderä çalt jogap beriň.

5. Gowy baha bilen ýokary hilli üpjün ediň.

6. Her ýyl Şanhaýda ýa-da Guan Guangzhououda mart we sentýabr aýlarynda iki gezek sergä gatnaşyň.

7. Has köp13 ýylönümçilik tejribesi.

Jinan Dongyuanyň artykmaçlyklary

Müşderilerimiz bilen durnukly we ýeňişli gatnaşyklary ösdürmek we uzak möhletleýin hyzmatdaşlarymyza peýdaly bolmak üçin Dongyuan elmydama "Hil ilki, Müşderi ilki" -e boýun egýär.Her bir müşderä çyn ýürekden hyzmat ediň.

dongyuan2
dongyuan3
dongyuan4

Näme üçin bizi saýladyk?

dongyuan5

1. Dongyuan, ýöriteleşdirilen önümleri goldamak üçin öz fabrigi we gözleg laboratoriýasy bar.
2. Dürli haýyşlar üçin öz fasory we esasy tehnologiýalary, öz tehnologiýa goldaw laboratoriýalary bar.
3. Önümiň durnukly hili.
4. Esasy müşderiler üçin hödürlenýän dürli töleg şertleri.
5. Çalt eltip bermek

DY-dongyuanbu marka dünýäde-de gowy abraýdan peýdalanýar.Önümlerimiz Hindistan, Kanada, Russiýa, Indoneziýa, Singapur, Günorta Afrika, Boliwiýa, Kolumbiýa we ş.m. ýaly köp ýurda eksport edildi.Hytaýdaky zawodymyza baryp görmegiňizi we siziň bilen uzak möhletli iş açmagy umyt edýäris.

Şahadatnama

  • CIC
  • şahadatnama
  • şahadatnama2
  • şahadatnama1