1
5
3

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

“Jinan Dongyuan Chemicals Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong welaýatynyň Jinan şäherinde ýerleşýär.Kompaniýamyzyň professional önümi gidroksipropil metil sellýuloza efiri (HPMC) we üýtgedip bolýan polimer tozy (RDP).Bizde garaşsyz gözleg we ösüş ukyby, esasy önüm ýokary derejeli gurluşyk derejesi we gündelik himiki derejesi HPMC we RDP bar.Annualyllyk önümçiligi 40000 tonna.

has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Has köp önüm almak üçin bize ýüz tutuň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
 • Garaşsyz gözleg we ösüş ukybymyz, esasy önüm ýokary derejeli gurluşyk derejesi HPMC we RDP.

  Önümler

  Garaşsyz gözleg we ösüş ukybymyz, esasy önüm ýokary derejeli gurluşyk derejesi HPMC we RDP.

 • Dürli haýyşlar üçin öz fabrigi we esasy tehnologiýalary, öz tehnologiýa goldaw laboratoriýalary bar.

  barlaghana

  Dürli haýyşlar üçin öz fabrigi we esasy tehnologiýalary, öz tehnologiýa goldaw laboratoriýalary bar.

 • Iň oňat hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin tagallalar ediler.

  Hyzmat

  Iň oňat hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin tagallalar ediler.

habarlar

habarlar
Müşderilerimiz bilen durnukly we ýeňişli gatnaşyklary ösdürmek we uzak möhletleýin hyzmatdaşlarymyza peýdaly bolmak üçin Dongyuan elmydama "Hil ilki, Müşderi ilki" -e boýun egýär.Her bir müşderä çyn ýürekden hyzmat ediň.

5W-20W HPMC Putty himiki poroşokdan ýasalan kafel ýelim gurluşyk gurluşyk zawody üçin göni satuw

Garaşylyşy ýaly, aşhana abatlamak üçin iň gymmat otaglaryň biri bolmagynda galýar.Geň däl: şkaflar, kassalar we potratçylar bilen jaýyň ýüregini täzeden düzmek býudjet zarbasy bolup biler.Someöne käbir meseleleri özüňiz ýerine ýetirip, pul tygşytlap bilersiňiz.Birnäçe esasy gurallary we materiallary ulanyp, insta ...

Howa HPMC goşmak, ýelimlilik näçe ýokary bolsa şonça gowy?

BIZIAC Zawod MIAN ÖNÜMLER HPMC & VAE Jinan Dongyuan Chemicals Co., Ltd 13 ýyldan gowrak wagt bäri HPMC & VAE önümçiligine ünsi jemleýär.Hil taýdan aýratyn.Gurluşyk himiýa pudagynda sellýuloza efir önümçiliginiň ulanylyşyny bilýärsiňizmi?Sellýuloza efir ion däl bir görnüş ...